Chính Sách Điều Khoản

Chính sách Điều khoản sử dụng cho website buocnhayxitin.com

Chào mừng bạn đến với buocnhayxitin.com! Đây là chính sách Điều khoản sử dụng (dưới đây gọi là “Chính sách”) áp dụng khi bạn truy cập và sử dụng website buocnhayxitin.com (dưới đây gọi là “Website”). Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng Website. Bằng cách tiếp tục truy cập và sử dụng Website, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây:

 1. Quyền sở hữu trí tuệ:
  a. Tất cả các nội dung có trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, đồ họa, biểu tượng, biểu tượng dịch vụ, video, âm thanh và mã nguồn, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của buocnhayxitin.com hoặc các bên thứ ba có liên quan. Việc sử dụng, sao chép, phân phối hoặc tái sản xuất bất kỳ nội dung nào từ Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ buocnhayxitin.com là vi phạm bản quyền.
 2. Sử dụng cá nhân:
  a. Website được cung cấp để cung cấp thông tin và dịch vụ cho mục đích cá nhân của người sử dụng. Bạn cam kết chỉ sử dụng Website cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định và điều kiện được quy định trong Chính sách này.
 3. Bảo mật thông tin:
  a. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật riêng tư của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc truy cập và sử dụng Website cũng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các biện pháp bảo mật và xử lý thông tin đã được đề ra trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
 4. Trách nhiệm người dùng:
  a. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp khi sử dụng Website là chính xác và không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào.
  b. Bạn không được sử dụng Website để gửi hoặc phân phối bất kỳ nội dung gây hại, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, xuyên tạc, xúc phạm hoặc vi phạm bất kỳ quy tắc pháp lý nào.
  c. Bạn không được can thiệp hoặc tạo ra các phiền hà, mất trật tự hoặc gây trục trặc đến hệ thống, mạng hoặc dịch vụ liên quan đến Website.
 5. Thay đổi và chấm dứt:
  a. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Việc tiếp tụctruy cập và sử dụng Website sau khi Chính sách được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các thay đổi này.
  b. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp truy cập và sử dụng Website mà không cần báo trước, nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các quy định của Chính sách này hoặc các quy định pháp luật liên quan.
 6. Giới hạn trách nhiệm:
  a. Website được cung cấp “như đã có” và “như có sẵn”. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Website.
 7. Liên hệ:
  a. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến ​​hoặc khiếu nại liên quan đến Chính sách này hoặc việc sử dụng Website, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trên Website.

Chính sách Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày công bố và áp dụng cho tất cả người sử dụng truy cập và sử dụng Website buocnhayxitin.com.